facebooktwitter

  • soli Deo gloria
  • soli Christo
  • Sola Scriptura
  • Sola Fide
  • Sola Gratia

Wie ons is – Totstandkoming van Montana Afrikaanse Baptiste Kerk
Oorlede Dr. Martin Holdt, wat tot en met 2011 die leraar van Constantia Baptist Church was, het 'n visie gehad vir die totstandkoming van 'n Afrikaanssprekende Baptiste Kerk in die Montana, Pretoria area. Lees Meer...

Ons doelstellings
Om die drie-enige God: Vader, Seun en Heilige Gees, soos deur die Skrifte alleen voorgeskryf, op beide individuele sowel as gesamentlike wyse te aanbid en te verheerlik. (Exd.20:3-6; Jud.1:20-21). Lees meer...

Gemeente beginsels
Saam met ander histories behoudende Baptiste gemeentes erken ons die volgende beginsels... Lees Meer...

Ons geloofsbelydenis
Ons onderskryf die belydenis en geloofsuitsprake van die Afrikaanse Baptiste Kerke. Die grondslag van gemeentes wat lede van die Afrikaanse Baptiste Kerke is, word gevorm deur 'n gemeenskaplike belydenis van geloof in die Here Jesus Christus... Lees Meer...